Teklif İsteme Baca Hesabı Teknik Bilgiler|Soru Cevap

Ürünler / Diğer Ürünler / Baca Filtreleri / RFID Dolgulu Tip Filtre (Scruber)

RFID Dolgulu Tip Filtre (Scruber)

 

RFID dolgulu tip filtre; yatay yada kule tip olarak
üretilebilir. Baca gazı akış yönüne ters yönde
sıvının baca gazna püskürtülmesi ve maksimum
sıvı-gaz teması sağlanılması ile reaksiyonun
oluşumu prensibine göre çalışır. Gaz,
reaksiyondan sonra damla tutucudan geçerek
atmosfere bırakılır. Ph kontrolünün yapılması
ile sistemin içerisine uygun miktarda kimyasal
katılarak arıtmanın tam yapılması sağlanır.
Arıtılacak olan kimyasalın cinsine göre kostik,
sülfirik asit veya diğerleri nötralizer olarak
kullanılır.
Sistemin verimi %85-99’dur. Baca gazı debisi
genelde 2.000-60.000 m3/h olan sistemlerde
kullanılması uygundur.

Özellikler

Avantajları
• Verimliliği yüksek
• Kullanımı kolay
• Uzun ömürlü
• Montajı ve bakımı kolay
• Sarf malzeme ve işletme maliyeti düşük.
Kullanım Yerleri
• Kalorifer,buhar,kızgın yağ kazanları, jeneratörlerin baca gazlarının
   arıtılmasında; SO2, partikül, duman, is, koku, kurum vb.
• Kimyasal ve hastane atıklarının yakılması sonucu açığa ç›kan
   gazların arıtılmasında,
• Kimyasal tankların havalandırılmasında (organik buhar hariç)
• Asit banyoları, galvanizleme ve elektroliz yöntemiyle
   kaplama yapan tesislerde,
• Kimyasal fiber endüstrisinde, merkaptan, asetik asit ve
   aseton gibi kimyasalların arıtımında,
• İlaç endüstrisinde, fermantasyon proseslerinin koku kontrolü
   veya solventlerin arıtımında,
• Kimyasal ve gıda endüstrisinde koku kontrolü
   olarak, akriliklerin, formaldehitlerin, fenollerin veya alifatik
   alkollerin arıtımında, atık su arıtma tesislerinden çekilen havada
   bulunan H2S ve merkaptanların arıtımında,
• Sürekli lehimleme fırınlarında,
• Metalurjide, döküm fırınlarından açığa çıkan amin gazı arıtımında,
• Suni gübre üretim tesislerinde, açığa çıkan HF’nin ve katı atık
   yakma fırınlarından açığa çıkan HCl’ nin arıtılmasında,
• Ayrıca atık gazın içerdiği borik asit, klor, siyanür solüsyon, nitrik asit,
  fosforik asit, fosfat tuz banyosundan açığa çıkan gazların arıtımında kullanılır.